A : โปรแกรมเกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน

  

โปรแกรมเกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน

*** โปรแกรมสำหรับ 20 ท่าน ***

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เที่ยว 2 เกาะ เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง

โปรแกรมวันแรก  :  บ้านแพ - เกาะเสม็ด - ดำน้ำดูปะการัง

10.00 น.     พบกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือบ้านเพ ออกเดินทางโดยเรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ 2 ชั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะเสม็ด และชมทัศนียภาพเกาะเสม็ด แวะ ดำน้ำดูปะการัง

                 จุดที่ 1 อ่าวปลาต้ม

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (1) อาหารกล่อง , น้ำดื่ม , ผลไม้

13.00 น.     นำท่าน ดำน้ำดูปะการัง จุดที่ 2 อ่าวลุงหวัง ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เรามีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ

14.00 น.     นำท่านสู่ เกาะเสม็ด ดินแดนแห่งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง

15.00 น.     Check-in เข้าที่พักบนเกาะเสม็ด ณ Saikaew Boutique Hotel ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่ม Welcome Drink พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด

                 ขาวเล่นน้ำทะเลใส หรือ กิจกรรมทางน้ำ ณ ชายหาด

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท บรรยากาศสบายๆ ริมชายหาด ชมโชว์กระบองไฟสุดตระการตา

โปรแกรมวันที่สอง  :  เกาะเสม็ด - เดินทางกลับ

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า (3) พร้อม ชา , กาแฟ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับบรรยากาศบนเกาะเสม็ด ท้องฟ้าสวย

                 น้ำทะเลใส หาดทรายขาว เล่นน้ำ เก็บภาพที่ระลึก .....ได้เวลาอันเหมาะสมนำท่านเดินทางกลับ.....

10.00 น.     นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระยองอะควอเรียม ชมอุโมงค์ใต้น้ำ พบสัตว์น้ำทะเลหลากหลายชนิด

                 *** ตั้งแต่  1 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60  งดไม่มีนำชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระยองอะควอเรียม ***

11.00 น.     แวะชื้อของฝากอาหารทะเลแห้ง ตลาดบ้านเพ .....ได้เวลาอันเหมาะสมกล่าวคำอำลา ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ..... พร้อมรอยยิ้มความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ  3,890.00  บาท  (เด็ก 5-8 ปี คิดค่าบริการครึ่งราคา อายุ 9 ปี ขึ้นได้ คิดราคาปกติ)

ค่าบริการนี้รวม

1.   ห้องพักปรับอากาศ พักห้องละ 2-4 ท่าน 1 คืน  แอร์  ทีวี  น้ำอุ่น

2.   อาหาร 3 มื้อ (กลางวัน , ค่ำ , เช้า)

3.   เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ สน็อคเกิ้น พาเที่ยว เล่นน้ำ ชมปะการัง

4.   ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเกาะเสม็ด

บริการด้านอื่นๆ

1.   คาราโอเกะ คืนละ  5,500.00  บาท

2.   อาหารทะเลปิ้ง-ย่าง (กุ้งเผา , ปลาหมึกเผา , หอยแครง , หอยแมงภู่) ท่านละ  380.00 - 580.00  บาท

3.   มิกเซอร์ (โซดา , น้ำอัดลม , น้ำเปล่า , น้ำแข็ง 4 ชม.) ท่านละ  100.00  บาท

4.   Walk Rally พร้อมของรางวัล ท่านละ  120.00  บาท

5.   ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท เสียชีวิต 200,000.00 บาท ท่านละ  60.00  บาท / ทริป

6.   บริการรถตู้ รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - แหลมแม่พิมพ์ / บ้านแพ แบบ VIP 10-15 ที่นั่ง  7,500.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

7.   บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - แหลมแม่พิมพ์ / บ้านแพ 50 ที่นั่ง  26,000.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ  :

-   อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาล และ วันหยุดต่อเนื่อง Long Weekend

-   สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่  :  097-246-8558