G : โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน

 

โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ บ้านเพ ระยองอะควอเรียม 2 วัน 1 คืน

*** โปรแกรมสำหรับ 20 ท่าน ***

โปรแกรมวันแรก  :  เกาะมันใน - เกาะมันกลาง - ดำน้ำดูปะการัง : หาดแม่พิมพ์ เกาะมันใน เกาะมันกลาง - เกาะทะลุ - ดำน้ำดูปะการัง

...พบกันที่สำนักงาน "เดอะทอยทัวร์" ชายหาดแหลมแม่พิมพ์...

09.00 น.     นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ "อ่าวมะข้ามป้อม" เพื่อลงเรือเดินทงสู่ เกาะมันใน เยี่ยม ชมโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล โครงการของสมเด็จพระราชินีฯ

                 เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 15 วัน เยี่ยมชมพ่อ-แม่พันธ์เต่าทะเลอายุหลายสิบปี เดินเยี่ยมชมบ่อธรรมชาติทีมีสะพานทอดยาวออกไปในทะเล

10.30 น.     นำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะมันกลาง เพื่อร่วมกิจกรรม ดำน้ำดูปะการัง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบปิคนิค) ระหว่างเดินทางไปยังเกาะทะลุ

13.00 น.     ถึง เกาะทะลุ เกาะทะลุแนวปะการังที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถร่วมกิจกรรมได้

                  ...เกาะทะลุเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดใน จ.ระยอง...

15.00 น.     เดินทางกลับเข้าท่าเทียบเรือ อ่าวมะข้ามป้อม

16.00 น.     เช็ค อินเข้าที่พัก , พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ เล่นกิจกรรมทางทะเล เช่นบาน่าน่า โบ๊ท เล่นกีฬาชายหาด

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น พบกับอาหารทะเลสดๆ ในบรรยายกาศ ปาร์ตี้ไนท์ ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ(เลือกซื้อเพิ่ม)

โปรแกรมวันแรก  :  บ้านเพ ระยองออควอเรีนม

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้าพร้อมชา , กาแฟ , โอวันติน ขนมปังปิ้ง

09.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ แวะซื้อของฝากอาหารทะเล สด,แห้ง และของที่ระลึก

10.00 น.     แถมปิดท้ายด้วยโปรแกมเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ "ระยองออครอเรียม" อุโมงค์ใต้น้ำ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ลูกค้าเลือกที่จะไปหรือไม่ไปก็ได้)


       

อัตราค่าบริการ

 

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ที่พัก 1 คืน

2. อาหาร 3 มื้อ (เย็น, เช้า, กลางวัน, เย็น, เช้า)

3. เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล พาเที่ยว เล่นน้ำ-ชมปะการัง

4. ค่าเข้าชมระยองออครอเรี่ยม

5. ไกด์และสตามดูแล 

บริการด้านอื่นๆ

1. คาราโอเกะคืนละ 3,500.00 - 5,500.00 บาท (แล้วแต่โรงแรมที่เลือก)

2. อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง  ราคาเริ่มต้นท่านละ 380.00 - 580.00 บาท (บริการ 30 ท่านขึ้นไป)

3. มิกเซอร์ (โซดา,น้ำแข็ง,น้ำอัดลม,น้ำเปล่า 4 ชม.) ท่านละ 80.00 บาท

4. คาบาเรย์โชว์/โคโยตี้ 3,500.00 บาท

5. Wallk Rall พร้อมของรางวัล ท่านละ 120.00 บาท

6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท เสียชีวิต 200,000 บาท เพิ่มท่านละ 60 บาท/ทริป

7. บริการรถตู้รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์  VIP 10-15 ที่นั่ง 7,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมัน และค่าทางพิเศษแล้ว)

8. บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์ 50 ที่นั่ง ราคา 26,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมันและค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ 

1.  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายอายุ 5-8 ปี คิดครึ่งราคา อายุ 9 ปีขึ้นไปคิดราคาปกติ

2.  ลูกค้าจำนวน 50 ท่านขึ้นไป แถมฟรีคาราโอเกะ

3.  ทางบริษัทใคร่ขอปรับเปลี่ยนโปรแกมตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรายล้วงหน้า

4.  อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง long weekend

ติดต่อสอบถาม  : Call Center 097-246-8558  (เวลาทำการ จ.-ศ. 09.00น. - 17.00 น.)