E : โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมเที่ยวเกาะมันใน, เกาะมันกลาง 2 วัน 1 คืน ชมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ดำน้ำดูปะการัง

*** โปรแกรมสำหรับ 15 ท่าน ***

โปรแกรมวันแรก : เกาะมันใน - เกาะมันกลาง - ดำน้ำดูปะการัง

10.00 น.     พบกันที่ สำนักงาน เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท นำท่านไปยังท่าเรืออ่าวมะข้ามป้อม ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท/เรือสำราญ 2 ชั้น (แล้วแต่จำนวนผู้โดยสาร) พร้อมเสื้อชูชีพ

                 สำหรับผู้ร่วมเดินทาง นำท่านสู่ เกาะมันใน

12.00 น.     นำท่าน ชมศูนย์อนุบาลเต่าทะเล เยี่ยมชมบ่อเต่าทะเลในธรรมชาติริมทะเล พร้อมให้อาหารเต่าซึ่งมีสะพานทอดออกไปในทะเล ในบรรยากาศที่สวยงาม

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง1) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะมันใน

13.00 น.     นำท่านเดินทางไปที่ เกาะมันกลาง พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (โดยสน๊อกเกิ้ล) ซึ่งเป็นแหล่งปะการัง ปลาสวยงามเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดระยอง

15.00 น.     นำท่านกลับขึ้นฝั่ง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม

16.00 น.     Check In เข้าที่พัก ต้อนรับด้วย Wellcom drink โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเล หาดแม่พิมพ์ (บนฝั่ง) ที่เกาะไม่มีที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ (2) พร้อมกิจกรรม ปาร์ตี้ ซีฟู้ดทะเลเผา ร้องเพลงคาราโอเกะ (เลือกซื้อเพิ่ม) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยในแบบในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมเล่นเกมส์

                 ซุ้มต่างๆ แจกของรางวัลมากมาย

โปรแกรมวันสอง : บ้านเพ - อะควาเรียม - เดินทางกลับ

07.30 น.     บริการอาหารเช้า (3) พร้อม ชา,กาแฟ ณ ห้องอาหารที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย

09.00 น.     Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก นำท่านสู่ ตลาดบ้านเพ เลือกซื้ออาหารทะเลสด แห้ง และของฝากที่มีชื่อเสียงของระยอง

11.00 น.     แถมท้ายโปรแกรมด้วยการนำชมโลกใต้ทะเล "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Aquarium" ชมปลาทะเลผ่านอุโมงค์เสมือนได้เดินไปชมใต้ทะเลจริง

12.00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ที่พัก 1 คืน

2. อาหาร 3 มื้อ (เย็น, เช้า, กลางวัน)

3. เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล พาเที่ยว เล่นน้ำ-ชมปะการัง

4. ค่าเข้าชมระยองออครอเรี่ยม

5. ไกด์และสตามดูแล 

บริการด้านอื่นๆ

1. คาราโอเกะคืนละ 3,500.00 - 5,500.00 บาท (แล้วแต่โรงแรมที่เลือก)

2. อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง  ราคาเริ่มต้นท่านละ 380.00 - 580.00 บาท (บริการ 30 ท่านขึ้นไป)

3. มิกเซอร์ (โซดา,น้ำแข็ง,น้ำอัดลม,น้ำเปล่า 4 ชม.) ท่านละ 80.00 บาท

4. คาบาเรย์โชว์/โคโยตี้ 3,500.00 บาท

5. Wallk Rall พร้อมของรางวัล ท่านละ 120.00 บาท

6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท เสียชีวิต 200,000 บาท เพิ่มท่านละ 60 บาท/ทริป

7. บริการรถตู้รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์  VIP 10-15 ที่นั่ง 7,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมัน และค่าทางพิเศษแล้ว)

8. บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์ 50 ที่นั่ง ราคา 26,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมันและค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ 

1.  อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง long weekend

2.  บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม  : Call Center 097-246-8558  (เวลาทำการ จ.-ศ. 09.00น. - 17.00 น.)