F : โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมเที่ยวเกาะมันใน เกาะมันกลาง 3 วัน 2 คืน ชมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ดำน้ำดูปะการัง

*** โปรแกรมสำหรับ 15 ท่าน ***

โปรแกรมวันแรก : เกาะมันใน - เกาะมันกลาง - ดำน้ำดูปะการัง

xx.xx น.     Check In เข้าพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ เล่นกิจกรรมทางทะเล เช่นบาน่าโบ๊ท  กีฬาชายหาด

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมทะเล ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ พบอาหารทะเลสดๆ มากมาย

โปรแกรมวันที่สอง :

08.00 น.     บริการอาหารเช้า พร้อม ชา,กาแฟ

09.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท/เรือสำราญ 2 ชั้น (แล้วแต่จำนวนผู้โดยสาร)พร้อมเสื้อชูชีพสำหรับผู้ร่วมเดินทาง นำท่านสู่ เกาะมันใน

                 ชมศูนย์อนุบาลเต่าทะเล เยี่ยมชมบ่อเต่าทะเลในธรรมชาติริมทะเล พร้อมให้อาหารเต่า ซึ่งมีสะพานทอดออกไปในทะเล ในบรรยากาศที่สวยงาม

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค ผลไม้ น้ำดื่ม

13.00 น.     นำท่านเดินทางไปยัง กาะมันกลาง พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ( โดยสน๊อกเกิ้ล ) ซึ่งเป็นแหล่งปะการัง ปลาสวยงามเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดระยอง

15.00 น.     นำท่านกลับขึ้นฝั่ง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม เดินทางกลับที่พัก

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นกับบรรยากาศแบบ ปาร์ตี้ไนท์ ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง (เลือกซื้อเพิ่ม) เล่นเกมส์สัทนาการในงานปาร์ตี้

โปรแกรมวันที่สาม :

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.     Check-out ออกจากที่พัก

10.30 น.     เยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง Rayong Auarium สัมผัสสัตว์น้ำนานาชนิดที่หายาก พร้อมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และชมกิจกรรมต่างๆ

11.00 น.     แวะซื้อของฝากของทะเลแห้งที่มีชื่อของระยอง ณ ตลาดบ้านเพ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ที่พัก 2 คืน

2. อาหาร 5 มื้อ (เย็น, เช้า, กลางวัน, เย็น, เช้า)

3. เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล พาเที่ยว เล่นน้ำ-ชมปะการัง

4. ค่าเข้าชมระยองออครอเรี่ยม

5. ไกด์และสตามดูแล 

บริการด้านอื่นๆ

1. คาราโอเกะคืนละ 3,500.00 - 5,500.00 บาท (แล้วแต่โรงแรมที่เลือก)

2. อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง  ราคาเริ่มต้นท่านละ 380.00 - 580.00 บาท (บริการ 30 ท่านขึ้นไป)

3. มิกเซอร์ (โซดา,น้ำแข็ง,น้ำอัดลม,น้ำเปล่า 4 ชม.) ท่านละ 80.00 บาท

4. คาบาเรย์โชว์/โคโยตี้ 3,500.00 บาท

5. Wallk Rall พร้อมของรางวัล ท่านละ 120.00 บาท

6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท เสียชีวิต 200,000 บาท เพิ่มท่านละ 100 บาท/ทริป

7. บริการรถตู้รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์  VIP 10-15 ที่นั่ง 8,500.00 บาท (ราคารวมน้ำมัน และค่าทางพิเศษแล้ว)

8. บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์ 50 ที่นั่ง ราคา 39,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมันและค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ 

1. พิเศษสำหรับกรุ๊ปตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป แถมฟรี คาราโอเกะ

2. อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง long weekend

3. บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม  : Call Center 097-246-8558  (เวลาทำการ จ.-ศ. 09.00น. - 17.00 น.)