I : โปรแกรมพัทยา ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน ดำน้ำ ชมปลาสวยงาม ตกปลา เล่นน้ำ 2 วัน 1 คืน

 

โปรแกรมพัทยา ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน ดำน้ำ ชมปลาสวยงาม ตกปลา เล่นน้ำ 2 วัน 1 คืน

*** โปรแกรมสำหรับ 20 ท่าน *

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เที่ยว 2 เกาะ เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง

โปรแกรมวันแรก  :  พัทยา - ท่าเรือ Ocean Marina - เกาะลิง - เกาะครามน้อย - ดำน้ำชมปลาสวยงาม ตกปลา เล่นน้ำ

14.00 น.     พบกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือ Ocean Marina พัทยา ออกเดินทางโดยเรือเดินทางสู่ เกาะลิง 

15.00 น.     เดินทางถึง เกาะลิง ขึ้นเกาะให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูปกับลิง สนุกสนานกับการตกปลา ดำน้ำ ชมปลาสวยงาม เดินเล่นริมหาดชม

                 บรรยากาศ

15.40 น.     นำท่านออกเดินทางจาก เกาะลิง มุ่งหน้าสู่ เกาะครามน้อย

16.20 น.     เดินทางถึง เกาะครามน้อย พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการ ตกปลา ดำน้ำ ชมปลาสวยงาม เดินเล่นริมหาดชมบรรยากาศ

17.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ หาดทรายแก้ว

17.30 น.     เดินทางถึง หาดทรายแก้ว รับประทานอาหารเย็น (1) ณ หาดทรายแก้ว แบบ Seafood BBQ บนชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย

                 สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น Jet Ski, Banana Boat, Row Boat หรือ เลือกดำน้ำชมความงามของฝูงปลา)

                 ได้เวลอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina พัทยา

19.00 น.     เดินทางถึงท่าเรือ Ocean Marina พัทยา

20.00 น.     นำท่าน Check-in เข้าที่พักบนเกาะเสม็ด ณ Trio Hotel, Hotel J Pattaya หรือเทียบเท่า (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

                 *** ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคื่นเมืองพัทยา ชมบรรยากาศ สังสรรค์ ท่องเที่ยวยามราตรี ได้ตามอัธยาศัย ***

โปรแกรมวันที่สอง  :  พัทยา - เดินทางกลับ

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองพัทยา

                 เก็บภาพที่ระลึก .....ได้เวลาอันเหมาะสม.....

10.00 น.     นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Art In Paradise พิพิธภัณฑ์ 3D พัทยา มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ

                 ได้แก่ ห้องแรกดวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปิน ระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์

                 ห้องน้ำตก ห้องวิวทิวทัศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะ ที่วาดขึ้นทั้งหมดด้วยศิลปินชาวเกาหลี ทั้งหมด 12 คนและบัณฑิตที่จบใหม่ๆ จากรั้วเพาะช่าง

                 อีก 1 คน โดย Mr. Chin Jae Yeoul ชาวเกาหลี

                 *** การเดินทางสู่ Art In Paradise ใช้รถส่วนตัว หรือ รถของทางคณะลูกค้าเอง ไม่มีรถบริการ ***

                 *** ราคาแพคเกจรวมบัตรเข้า Art In Paradise เฉพาะคนไทย, ชาวต่างชาติเพิ่ม 300 บาท/คน ***

10.30 น.     .....ได้เวลาอันเหมาะสมทีมงานกล่าวคำอำลา ส่งท่าน ณ Art In Paradise เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ..... พร้อมรอยยิ้มความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ  6,900.00  บาท  (เด็ก 5-8 ปี คิดค่าบริการครึ่งราคา อายุ 9 ปี ขึ้นได้ คิดราคาปกติ)

ค่าบริการนี้รวม

1.   ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน ครึ่งวัน *** แบบเหมาลำ *** 

2.   ห้องพัก 1 คืน ห้องปรับอากาศ พักห้องละ 2 ท่าน 1 คืน  แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (แบบที่พักขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือก)

3.   อาหาร 2 มื้อ (เย็น บนเรือ หรือ ชายหาด, เช้า)

3.   เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ สน็อคเกิ้น พาเที่ยว เล่นน้ำ ดำน้ำชมปลาสวยงาม ปะการัง

4.   ค่าบัตรผ่านประตู Art In Paradise เฉพาะคนไทย

บริการด้านอื่นๆ

1.   คาราโอเกะ คืนละ  6,500.00  บาท

2.   อาหารทะเลปิ้ง-ย่าง (กุ้งเผา , ปลาหมึกเผา , หอยแครง , หอยแมงภู่)  ท่านละ 380.00-580.00 บาท

3.   Soft Drink (โซดา , น้ำอัดลม , น้ำเปล่า , น้ำแข็ง 4 ชม.) ท่านละ  100.00  บาท

      *** (บริการเฉพาะกรณีลูกค้าเลือกพักแบบบ้าน ปาร์ตี้ เท่านั้น!!!)

5.   ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท เสียชีวิต 200,000.00 บาท ท่านละ  120.00  บาท / ทริป

6.   บริการรถตู้ รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ  แบบ VIP 9 ที่นั่ง  7,500.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

7.   บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - พัทยา - กรุงเทพฯ แบบ 50 ที่นั่ง  26,000.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ  :

-   อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาล และ วันหยุดต่อเนื่อง Long Weekend / High Season

-   สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่  :  097-246-8558